Odpowiedzialność korzystających z internetu

20170410_10422210 kwietnia uczniowie naszego gimnzajum wzięli udział w spotkanu z policją. Pani sierżant Monika Księżopolska omówiła jaką odpowiedzalność ponosi każdy korzystający z internetu. Uświadomiła uczniom, jakie działania w świecie wirtualnym są nidozwolone. Jakie konsekwencje ponosi użytkownik, który nie przestrzga tych zasad obowiązującego prawa. Na koniec pani sierżany odpowiedziała na wszystkie pytania, które zostały zadane.

JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZPIECZNY!

20170324_101234

W piątek, 24 marca w naszej szkole odbyła się akcja promująca noszenie elementów odblaskowych. Kampania społeczna pod nazwą „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Organizatorem, której jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz służb mundurowe z terenu powiatu węgrowskiego.

Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy i równolegle korzystali z przygotowanych atrakcji. Na sali gimnastycznej była możliwość jazdy na rowerze po torze przygotowanym przez Wojewódzki Oś20170324_111117rodek Ruchu Drogowego w Siedlcach.  W sali obok strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie pokazywali uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy. Wyemitowany został również film pt. „Tak chcę być bezpieczny” przygotowany przez policję z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Omówiono również zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

20170324_10264120170324_130156

Na zakończenie wszystkim uczniom  zostały rozdane upominki z elementami odblaskowymi.

 

Dzień Tolerancji, Kultury i Życzliwości

20170321_12435420170321_12141121 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji, Kultury i Życzliwości. Odbyła się krótka akademia na której uczniowie przybliżyli nam te słowa. Klasy pierwsze omówiły temat toletacji i odczytali wiersze. Uczniowie klas II przedstawili dekalog życzliwośc, uczniowie klas III przedstawili w zabawny sposób dekalog kultury. Na koniec pani dyrektor Elżbieta Frączek wręczyła dyplomy uczniom, których koledzy z klasy wybrali, jako najbardziej koleżeńskich i życzliwych. Po akademii odbyły się rozgrywki między klasami w piłkę siatkową.

20170321_135110

PROJEKT EDUKACYJNO – KULTUROWY ‘NEXT STEP’

PROJEKT EDUKACYJNO – KULTUROWY ‘NEXT STEP’ ORGANIZACJI AIESEC W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA W GRĘBKOWIE

DSC02743

W dniach 2-5 stycznia 2017 roku Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie gościło studentów-wolontariuszy z zagranicy w ramach współpracy z organizacją studencką AIESEC. Denes Fulop z Rumunii, Gabriel Luna z Brazylii i Graham Wong z Chin w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli uczniom kulturę i tradycje swoich krajów. Realizowany projekt  Next Step adresowany był do uczniów gimnazjum. Zajęcia z wolontariuszami przyjęte zostały z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem naszych gimnazjalistów.

Projekt Next Step, to projekt edukacyjno – kulturowy z elementami doradztwa zawodowego, w którym zagraniczni wolontariusze dzięki interaktywnym warsztatom przybliżają uczniom różne aspekty swojej kultury, budują w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamują stereotypy oraz przybliżają istotne tematy dotyczące problemów świata.

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów kulturą danego wolontariusza poprzez różnorodną tematykę i formę zajęć. Opierając się na własnym doświadczeniu, wolontariusze przybliżą uczniom możliwości jakie daje im świat, pomagają młodym ludziom ukierunkować się w tym, co chcą robić w przyszłości. Dodatkowo projekt wzbudza otwartość na obcowanie z innymi narodowościami.11
Młodzież naszego Gimnazjum spisała się na medal, aktywnie uczestnicząc w ciekawych zajęciach. W trakcie lekcji uczniowie przekonali się, że nauka języka angielskiego może być jednocześnie dobrą zabawą. Wspaniała atmosfera, wsp
ólna zabawa i wymiana poglądów ze studentami  stworzyły naszym uczniom niepowtarzalną okazję do otwarcia się na wielokulturowość świata oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Uczniom trudno było rozstać się z Gabrielem, Denesem, i Grahamem. Każde zajęcia kończyły się brawami i wspólnymi zdjęciami. Goście wymienili się z uczniami adresami mailowymi i kontaktami na portalach społecznościowych, co z pewnością zaowocuje korespondencją, a tym samym doskonaleniem języka. Wspólnie spędzony czas poza szkołą, np..na lodowisku sprzyjały rozmowom w języku angielskim, jak również uczeniu się przydatnych zwrotów w języku chińskim, rumuńskim i brazylijskim. Wolontariusze z pewnością opuścili naszą placówkę z miłymi wspomnieniami. Szkoła zamierza kontynuować współpracę z AIESEC w kolejnych latach. (więcej…)