226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

20170504_104154

W tym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie uroczyście obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 4 maja odbyła się akademia z tej okazji, którą przygotowali uczniowie kl. IIa i IIb gimnazjum pod opieką p. Hanny Żółkowskiej-Koper, p. Marleny Osmólskiej i p. Damiana Szymczakowskiego.

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucj20170504_103256i 3-ego Maja jest wpisana w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: OJCZYZNA i PATRIOTYZM.

Konstytucja 3-ego Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I Rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a Sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst Konstytucji był przygotowany w tajemnicy. Jego inicjatorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3-ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w naszej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6.04.1990r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenie konstytucji – święta narodowego.

Podczas akademii w grębkowskiej szkole uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i ustanowieniem Konstytucji 3-ego Maja. Przepiękne i wzruszające pieśni patriotyczne : „Rota”, „Witaj, majowa jutrzenko” były wyśpiewane przez chór szkolny (uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum), zaś hymn  „Boże, coś Polskę”-  przez uczennicę Igę Roguską z kl. IIA. Do wspólnego śpiewu włączyli się też aktywnie widzowie – uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w sali gimnastycznej.

Nie zapomnieliśmy oczywiście o przepięknym święcie również obchodzonym 3-ego Maja –uroczystości Maryi Królowej Korony Polskiej. Uczennica Amelia Konarska przypomniała historię tego wydarzenia z dn. 1.04.1656r., gdy król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie oddał się wraz ze swoim wojskiem w opiekę Matce Boskiej. 300 lat później w roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński odnowił te śluby na Jasnej Górze w Częstochowie i zawierzył naród Polski – Maryi. To oddanie i zaufanie Polaków Matce Bożej trwa do dziś.

Na koniec uczniowie zaśpiewali hymn maryjny: „Maryjo, Królowo Polski…”. Po skończonym występie uczniów głos zabrała p. dyrektor Grażyna Sawicka, która serdecznie podziękowała artystom ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczycielom za przygotowanie tej akademii.

Głównym celem akademii było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na łopoczącą polską flagę oraz wspólnie śpiewać hymn narodowy.

(więcej…)

Zebranie z rodzicami

20170426_15314026 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami. Na początku pani …. omówiła zagrożenia jaki czyhają na dzieci i młodzież w internecie. Przekazała rodzicom również informacje w jaki sposób ograniczać czas jaki spędzają dzieci w internecie. Zwróciła również uwagę, aby kontrolować w jakie gry grają nasze dzieci i jakie strony odwiedzają. Należy zrobić to w trosce o ich bezpieczeństwo i właściwy rozwój psychiczny. Na koniec pani przekazała ulotki na temat cyberprzemocy.  Później rodzice udali się na spotkania z wychowawcami.

20170426_153159

Wizyta w Liceum im. A. Mickiewicza

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25 kwietnia uczniowie klas III naszej szkoły wraz z opiekunami panią Iwoną Patoką i księdzem Adamem Zawistowskim odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Po przybyciu do szkoły przywitała nas bardzo serdecznie pani dyrektor placówki Małgorzata Janiuk. Następnie pani wicedyrektor Magdalena Olszewska przedstawiła nam ofertę edukacyjną na rok 2017/2018 oraz osiągnięcia i statystyki dotyczące nauczania w tej placówce. Po krótkiej prezentacji uczniowie liceum oprowadzilOLYMPUS DIGITAL CAMERAi nas po szkole zabierając na przykładowe lekcje.  Uczniowie byli bardzo zainteresowani i aktywni.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA