„DZIĘKI NIEMU PISZĘ…” – spotkanie z poetką p. Agnieszką Kowalczyk

„DZIĘKI NIEMU PISZĘ…” – spotkanie z poetką p. Agnieszką Kowalczyk

20170518_12301018 maja 2017r. w dniu 97. rocznicy urodzin Patrona naszej szkoły, w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Kowalczyk. Pani Agnieszka, nauczycielka nauczania zintegrowanego w grębkowskiej podstawówce, podzieliła się z nami swoją twórczością i miłością do Jana Pawła II.

16 października 1978 roku, kiedy Karol Wojtyła został Papieżem, miałam 11 lat. Niewiele, aby zrozumieć świat, dużo, by pokochać Papieża Polaka. Dziecięcym sercem czułam, że to człowiek wielki i dobry. Był Przyjacielem, do którego biegły moje myśli w chwilach szczęścia i godzinach smutku. On stał się inspiracją do pisania moich dziecięcych wierszyków, potem… wierszy. Dzięki Niemu piszę…, piszę o życiu, miłości, nadziei, radości… Piszę…, chociaż słowa są zbyt małe, aby mogły wyrazić wszystko to, co chce powiedzieć moje serce…”20170518_122301

Pani Agnieszka przedstawiła swoją drogę literacką, wspomniała o ważnych wydarzeniach w jej życiu, zaprezentowała tomiki poezji. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali interpretacji wierszy w wykonaniu autorki. Poetka obdarzona miłym, ciepłym głosem, nawiązała bliski i bezpośredni kontakt z młodzieżą.

20170518_12231320170518_123102

Spotkaniu z poetką towarzyszyła wystawa publikacji poświęconych osobie Ojca Świętego.

226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

20170504_104154

W tym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie uroczyście obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 4 maja odbyła się akademia z tej okazji, którą przygotowali uczniowie kl. IIa i IIb gimnazjum pod opieką p. Hanny Żółkowskiej-Koper, p. Marleny Osmólskiej i p. Damiana Szymczakowskiego.

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucj20170504_103256i 3-ego Maja jest wpisana w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: OJCZYZNA i PATRIOTYZM.

Konstytucja 3-ego Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I Rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a Sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst Konstytucji był przygotowany w tajemnicy. Jego inicjatorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3-ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w naszej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6.04.1990r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenie konstytucji – święta narodowego.

Podczas akademii w grębkowskiej szkole uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i ustanowieniem Konstytucji 3-ego Maja. Przepiękne i wzruszające pieśni patriotyczne : „Rota”, „Witaj, majowa jutrzenko” były wyśpiewane przez chór szkolny (uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum), zaś hymn  „Boże, coś Polskę”-  przez uczennicę Igę Roguską z kl. IIA. Do wspólnego śpiewu włączyli się też aktywnie widzowie – uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w sali gimnastycznej.

Nie zapomnieliśmy oczywiście o przepięknym święcie również obchodzonym 3-ego Maja –uroczystości Maryi Królowej Korony Polskiej. Uczennica Amelia Konarska przypomniała historię tego wydarzenia z dn. 1.04.1656r., gdy król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie oddał się wraz ze swoim wojskiem w opiekę Matce Boskiej. 300 lat później w roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński odnowił te śluby na Jasnej Górze w Częstochowie i zawierzył naród Polski – Maryi. To oddanie i zaufanie Polaków Matce Bożej trwa do dziś.

Na koniec uczniowie zaśpiewali hymn maryjny: „Maryjo, Królowo Polski…”. Po skończonym występie uczniów głos zabrała p. dyrektor Grażyna Sawicka, która serdecznie podziękowała artystom ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczycielom za przygotowanie tej akademii.

Głównym celem akademii było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na łopoczącą polską flagę oraz wspólnie śpiewać hymn narodowy.

(więcej…)